Εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Στην προκήρυξη γίνεται αναφορά στον αριθμό εισακτέων, στην κατανομή & στα προσόντα των υποψηφίων, στη διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, καθώς και σε άλλα επιμέρους ζητήματα. Η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 12/7/2021.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.

Posted in Uncategorized, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Υγειονομικό πρωτόκολλο πανελλαδικών εξετάσεων

Εκδόθηκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας για το υγειονομικό πρωτόκολλο βάσει του οποίου θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα self tests και άλλα μέτρα που θα είναι σε ισχύ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Υγειονομικό πρωτόκολλο πανελλαδικών εξετάσεων

Εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Εκδόθηκε η προκήρυξη με την διαδικασία εισαγωγής στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Πέμπτη 27-05-2021 έως και την Πέμπτη 03-06-2021.

Η σχετική προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα κωλύματα κατάταξης, οι κατηγορίες υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία, είναι διαθέσιμη εδώ.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Πρόγραμμα ειδικών μαθημάτων & πρακτικής δοκιμασίας ΤΕΦΑΑ

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα ειδικών μαθημάτων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και η προθεσμία διεξαγωγής της υγειονομικής εξέτασης και της πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ για την εξέταση στα ειδικά μαθήματα και εδώ για την υγειονομική εξέταση & την πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Πρόγραμμα ειδικών μαθημάτων & πρακτικής δοκιμασίας ΤΕΦΑΑ

Προκήρυξη αστυνομικών σχολών

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων.

Με βάση την προκήρυξη ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε τριακόσιους δέκα (310), ενώ ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε σαράντα (40). Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει μέχρι και την ώρα 15.00 της 2-6-2021.

Το σχετικό έγγραφο στο οποίο αναλύονται διάφορα επιμέρους ζητήματα (προσόντα υποψηφίων, δικαιολογητικά, προκαταρκτικές εξετάσεις κλπ) είναι διαθέσιμο εδώ.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Προκήρυξη αστυνομικών σχολών

Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών

Εκδόθηκε η προκήρυξη για τον διαγωνισμό επιλογής σπουδαστών των Στρατιωτικών Σχολών. Στο έγγραφο περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για τις διαθέσιμες θέσεις, την επιλογή & τα προσόντα των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προκαταρτικές εξετάσεις & τις δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 28η Μαΐου 2021.

Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών

Αριθμός εισακτέων και συντελεστές ΕΒΕ

Εκδόθηκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με την οποία ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 77.415. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν οι συντελεστές για κάθε τμήμα/σχολή, βάσει των οποίων θα προκύψει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Αριθμός εισακτέων και συντελεστές ΕΒΕ

Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα των Πανελλαδικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις ξεκινούν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 για τα ΓΕΛ και την Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 για τα ΕΠΑΛ).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων

Προκήρυξη εισαγωγής στο Λιμενικό Σώμα

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στο Λιμενικό Σώμα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Στην προκήρυξη γίνεται αναφορά στον αριθμό εισακτέων, στην κατανομή & στα προσόντα των υποψηφίων, στη διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, στις προκαταρτικές εξετάσεις, καθώς και σε άλλα επιμέρους ζητήματα.

Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα λειτουργήσει από Πέμπτη, 13/5/2021 ως και Παρασκευή, 28/5/2021.

Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Προκήρυξη εισαγωγής στο Λιμενικό Σώμα

Φροντιστήριο Αγυιάς

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την ίδρυση νέου φροντιστηρίου μας στην περιοχή της Αγυιάς με έναρξη λειτουργίας από τη νέα σχολική χρονιά.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Φροντιστήριο Αγυιάς