Ημερίδα

O Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Νοτιοδυτικής Ελλάδας διοργανώνει στην Πάτρα ημερίδα με τίτλο «Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος στη νέα εποχή», το Σάββατο, 6 Μαΐου 2023 και ώρα 18:30 στο Ξενοδοχείο Αστήρ (αίθουσα εκδηλώσεων – ημιώροφος) με προσκεκλημένο τον κ. Στράτο Στρατηγάκη.

Posted in ΓΕΛ, Επαγγελματικός προσανατολισμός, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Ημερίδα

Αριθμός εισακτέων

Εκδόθηκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τον αριθμό εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Αριθμός εισακτέων

Εισαγωγή στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού λήγει στις 27-04-2023.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε σχετική ιστοσελίδα.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Εισαγωγή στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού

Εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Εκδόθηκε η προκήρυξη με την διαδικασία εισαγωγής στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από τη Δευτέρα 13-03-2023 έως και τη Δευτέρα 20-03-2023.

Η σχετική προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα κωλύματα κατάταξης, οι κατηγορίες υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία, είναι διαθέσιμη εδώ.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Προκήρυξη αστυνομικών σχολών

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων.

Με βάση την προκήρυξη ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε οκτακόσιους πενήντα (850), ενώ ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε εξήντα (60). Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει μέχρι και την ώρα 15.00 της 17-2-2023.

Το σχετικό έγγραφο στο οποίο αναλύονται διάφορα επιμέρους ζητήματα (προσόντα υποψηφίων, δικαιολογητικά, προκαταρκτικές εξετάσεις κλπ) είναι διαθέσιμο εδώ.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Προκήρυξη αστυνομικών σχολών

Προκήρυξη εισαγωγής στο Λιμενικό Σώμα

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στο Λιμενικό Σώμα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Στην προκήρυξη γίνεται αναφορά στον αριθμό εισακτέων, στην κατανομή & στα προσόντα των υποψηφίων, στη διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, στις προκαταρτικές εξετάσεις, καθώς και σε άλλα επιμέρους ζητήματα.

Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα λειτουργήσει από Τετάρτη, 1/2/2023 ως και Τρίτη, 14/2/2023.

Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Προκήρυξη εισαγωγής στο Λιμενικό Σώμα

Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών

Εκδόθηκε η προκήρυξη για τον διαγωνισμό επιλογής σπουδαστών των Στρατιωτικών Σχολών. Στο έγγραφο περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για τις διαθέσιμες θέσεις, την επιλογή & τα προσόντα των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προκαταρτικές εξετάσεις & τις δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 10η Φεβρουαρίου 2023.

Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών

Αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας η αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις πρέπει να υποβληθεί από την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου ως και τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου από τους υποψήφιους (μαθητές και απόφοιτους) των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε σχετική ιστοσελίδα.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023

Ημερομηνίες προκαταρτικών εξετάσεων

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το σχολικό έτος 2022-2023, προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας οι προκαταρτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) καθώς και οι υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου–Απριλίου του 2023.

Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Ημερομηνίες προκαταρτικών εξετάσεων

Τρόπος εξέτασης πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Εκδόθηκε ΦΕΚ με τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου.

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.

Posted in ΓΕΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Τρόπος εξέτασης πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων