Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους από 18 ως 24 ετών

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση 3/2014 με τίτλο “Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 ως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας“.

Η πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα σχετικά ζητήματα (ωφελούμενοι, διαδικασία κατάρτισης κλπ), είναι διαθέσιμη εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κε.Δι.Βι.Μ Πρίσμα.

This entry was posted in ΚεΔιΒιΜ. Bookmark the permalink.