Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους από 29 ως 64 ετών

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση 8/2014 με τίτλο “Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση“.

Η πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα σχετικά ζητήματα (ωφελούμενοι, διαδικασία κατάρτισης κλπ), είναι διαθέσιμη εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κε.Δι.Βι.Μ Πρίσμα.

This entry was posted in ΚεΔιΒιΜ. Bookmark the permalink.