Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας για ανέργους αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση 12/2014 με τίτλο “Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ“.

Η πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα σχετικά ζητήματα (ωφελούμενοι, διαδικασία κατάρτισης κλπ), είναι διαθέσιμη εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κε.Δι.Βι.Μ Πρίσμα.

This entry was posted in ΚεΔιΒιΜ. Bookmark the permalink.