Προκήρυξη Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Εκδόθηκε προκήρυξη σχετικά με την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά & την υγειονομική εξέταση.

Η υποβολή της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 2/4/2015.

Η σχετική προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.

This entry was posted in Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.