“Νέο Λύκειο” – δημοσίευση νόμου 4186

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4186 – “Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις” που περιγράφει όσα θα ισχύσουν στο “Νέο Λύκειο”. Περιλαμβάνονται διατάξεις που αναφέρονται στο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), στη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (ΕΟΕ), καθώς και σε άλλα ζητήματα σχετικά με τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η εφαρμογή του αρχίζει από το τρέχον σχολικό έτος για τους μαθητές της Α’ τάξης Λυκείου.

This entry was posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Νέο Λύκειο, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.