Επιταγή εισόδου για νέους ως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση 2/2016 με τίτλο “Επιταγή εισόδου για νέους ως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας“.

Η πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα σχετικά ζητήματα (ωφελούμενοι, διαδικασία κατάρτισης κλπ), είναι διαθέσιμη εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κε.Δι.Βι.Μ Πρίσμα.

This entry was posted in ΚεΔιΒιΜ. Bookmark the permalink.