Αποτελέσματα Voucher τουρισμού

Εκδόθηκαν νέα αποτελέσματα για το πρόγραμμα “Επιταγή εισόδου για νέους ως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν εδώ αν έχουν επιλεγεί.

This entry was posted in ΚεΔιΒιΜ. Bookmark the permalink.