Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση 2/2016 με τίτλο “Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής“.

Η πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα σχετικά ζητήματα (ωφελούμενοι, διαδικασία κατάρτισης κλπ), είναι διαθέσιμη εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κε.Δι.Βι.Μ Πρίσμα ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

This entry was posted in ΚεΔιΒιΜ. Bookmark the permalink.