Χρονοδιάγραμμα εξετάσεων

Εκδόθηκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων σε Γυμνάσια, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ.

Για όλες τις τάξεις του Λυκείου οι ενδοσχολικές (προαγωγικές & απολυτήριες) εξετάσεις ξεκινούν την Πέμπτη, 11 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν την Τρίτη, 6 Ιουνίου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ιστοσελίδα του Υπουργείου.

This entry was posted in ΓΕΛ, Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.