Προκήρυξη πυροσβεστικής ακαδημίας

Εκδόθηκε προκήρυξη σχετικά με την εισαγωγή στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για τον αριθμό εισακτέων, τα προσόντα των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προκαταρτικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πρέπει να πραγματοποιηθεί από την 19η Ιουνίου μέχρι την 27η Ιουνίου 2017.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.

This entry was posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.