Κατανομή τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία

Εκδόθηκε απόφαση με βάση την οποία καθορίζονται τα τμήματα στα 4 νέα επιστημονικά πεδία. Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, τα παιδαγωγικά τμήματα είναι πλέον προσβάσιμα από όλα τα πεδία χωρίς να απαιτείται εξέταση σε 5ο μάθημα. Επιπλέον, έχουν γίνει αλλαγές μικρής έκτασης σε σχέση με τα τμήματα που περιελάμβανε κάθε επιστημονικό πεδίο την τελευταία χρονιά.

Τέλος, προσδιορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό των μορίων σε κάθε πεδίο.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.

This entry was posted in ΓΕΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.