Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Εκδόθηκε απόφαση με την οποία καθορίζεται με κάθε λεπτομέρεια η πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ποσοστό θέσεων σε πανεπιστημιακά τμήματα έχει πλέον αυξηθεί στο 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων. Επιπλέον, έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των μορίων για την κοινή ομάδα σχολών, όπου τα Μαθηματικά και τα Νέα Ελληνικά έχουν συντελεστή 3,5 και τα μαθήματα ειδικότητας συντελεστή 1,5.

Το σχετικό ΦΕΚ είναι διαθέσιμο εδώ.

This entry was posted in ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.