Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών

Εκδόθηκε προκήρυξη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχετικά με την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για τις διαθέσιμες θέσεις, την επιλογή & τα προσόντα των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προκαταρτικές εξετάσεις & τις δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι.

Η υποβολή της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 10η Μαΐου 2018.

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ (προκήρυξη) και εδώ (αίτηση – υπεύθυνη δήλωση).

This entry was posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.