Τροποποίηση μηχανογραφικού και εισαγωγή στο Λιμενικό Σώμα

Εκδόθηκε απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας, που τροποποιεί τα τμήματα του μηχανογραφικού στα 4 επιστημονικά πεδία. Μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής στο λιμενικό σώμα (σχολές δοκίμων σημαιοφόρων λιμενικού σώματος και σχολές δοκίμων λιμενοφυλάκων) μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων από το 1ο, το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο.

 

Το σχετικό ΦΕΚ είναι διαθέσιμο εδώ.

This entry was posted in ΓΕΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.