Εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Εκδόθηκε υπουργική απόφαση, που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών. Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου στα μαθήματα “Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία” και “Μουσική αντίληψη και γνώση” και μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στο μάθημα “Νεοελληνική Γλώσσα”, ενώ θα συνυπολογίζεται και ο βαθμός του απολυτήριου Λυκείου.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.

This entry was posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.