Πρόσβαση υποψηφίων ΕΠΑΛ στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Εκδόθηκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας με διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσβαση των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ.

This entry was posted in ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.