Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών

Εκδόθηκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την συμμετοχή στις πρακαταρτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών. Στην σχετική προκήρυξη περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για τις διαθέσιμες θέσεις, την επιλογή & τα προσόντα των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προκαταρτικές εξετάσεις & τις δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 20η Μαΐου 2019.

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

This entry was posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.