Τροποποιήσεις εξεταστέας ύλης

Τροποποιήθηκε η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Χημεία, Βιολογία και Οικονομία του Γενικού Λυκείου. Επιπλέον, έγιναν αλλαγές σε ότι αφορά τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία».

Οι σχετικές αποφάσεις είναι διαθέσιμες εδώ και εδώ.

This entry was posted in ΓΕΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.