Τρόπος εξέτασης πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ΓΕΛ

Καθορίστηκε ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων Γενικού Λυκείου για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το σχετικό ΦΕΚ είναι διαθέσιμο εδώ.

This entry was posted in ΓΕΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.