Ενημέρωση μαθητών ΓΕΛ

Εκδόθηκαν εγκύκλιοι από το Υπουργείο Παιδείας (για όσους εξετάζονται με το νέο, αλλά και όσους εξετάζονται με το παλιό σύστημα) με τις οποίες υπενθυμίζονται ζητήματα σχετικά με:

  • τις ομάδες προσανατολισμού και τα επιστημονικά πεδία.
  • τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο και τον τρόπο υπολογισμού των μορίων.

Οι σχετικές εγκύκλιοι, στην οποία αναφέρονται και άλλα επιμέρους ζητήματα, είναι διαθέσιμες εδώ και εδώ.

This entry was posted in ΓΕΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.