Αναπροσαρμογή εξεταστέας ύλης πανελλαδικών εξετάσεων 2020

Εκδόθηκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας με την οποία επανακαθορίζεται η εξεταστέα ύλη για τους μαθητές Γ’ τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ιστοσελίδα του Υπουργείου, ενώ οι σχετικές αποφάσεις είναι αναρτημένες εδώ (για το ΓΕΛ) και εδώ (για το ΕΠΑΛ).

This entry was posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.