Ποσοστά εισαγωγής για υποψήφιους με το παλιό σύστημα

Εκδόθηκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας με την οποία γνωστοποιούνται τα ποσοστά εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων προηγούμενων ετών, που εξετάζονται με το παλιό σύστημα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ιστοσελίδα του Υπουργείου

This entry was posted in ΓΕΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.