Τροποποίηση εξεταστέας ύλης ΓΕΛ/ΕΠΑΛ

Εκδόθηκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με την οποία μειώνεται η εξεταστέα ύλη για τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. Οι σχετικές αποφάσεις είναι διαθέσιμες εδώ (ΓΕΛ) και εδώ (ΕΠΑΛ).

This entry was posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.