Συνέχιση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας η επαναλειτουργία Γυμνασίων και Λυκείων δεν αφορά τις άλλες εκπαιδευτικές δομές (όπως Πανεπιστήμια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης), που παραμένουν για την ώρα σε εξ αποστάσεως λειτουργία.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ιστοσελίδα του Υπουργείου.

This entry was posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ. Bookmark the permalink.