Τρόπος εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εκδόθηκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ιστοσελίδα του Υπουργείου.

This entry was posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.