Τρόπος εξέτασης πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Εκδόθηκε ΦΕΚ με τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου.

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.

This entry was posted in ΓΕΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια. Bookmark the permalink.