Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Εκδόθηκε απόφαση από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που καθορίζει τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Αφορά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια & Λύκεια.

Για την εισαγωγή σε Γυμνάσια και Λύκεια θα διεξαχθεί δοκιμασία δεξιοτήτων σε γνωστικά αντικείμενα που καθορίζονται στην απόφαση. Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από 1 έως 31 Μαρτίου 2014.

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.

This entry was posted in ΓΕΛ, Γυμνάσιο, Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Bookmark the permalink.