Έναρξη διαδικασίας ηλεκτρονικών αιτήσεων για εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Ενεργοποιήθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης απαιτούνται κάποια προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ΑΜΚΑ του μαθητή, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία είναι όλα υποχρεωτικά.

Ο σχετικός ιστότοπος – στον οποίο είναι διαθέσιμη κάθε σχετική πληροφορία (ΦΕΚ, λίστα Πειραματικών Σχολείων κλπ) – είναι προσβάσιμος από εδώ.

This entry was posted in ΓΕΛ, Γυμνάσιο, Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Bookmark the permalink.