Ιστότοπος Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Τέθηκε σε λειτουργία ο ιστότοπος της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τα μαθήματα της Α’ τάξης Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου. Στον ιστότοπο έχουν αναρτηθεί μεταξύ άλλων προδιαγραφές-οδηγίες για τα εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και ενδεικτικές ερωτήσεις & ασκήσεις για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

 

Ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος εδώ.

This entry was posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Νέο Λύκειο. Bookmark the permalink.