Προγράμματα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • ΝΕΟ Voucher ανέργων από 29 έως 64 ετών: κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής – πρόσκλησηπληροφορίες (αίτηση συμμετοχής ως 30/12/2016)
  • Voucher 2015: επιταγή εισόδου για νέους ως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας – πρόσκληση & ιστοσελίδα (αίτηση συμμετοχής ως 30/7/2015)
  • Voucher 2014: επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας για άνεργους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ – προκήρυξη & δελτίο τύπου (αίτηση συμμετοχής ως 14/1/2015) – αποτελέσματα, αρχεία υλοποίησης προγράμματος
  • Voucher 2014: επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας από 29 ως 64 ετών – προκήρυξη (αίτηση συμμετοχής ως 31/10/2014)
  • Voucher 2014: επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας από 18 ως 24 ετών – προκήρυξη (αίτηση συμμετοχής ως 20/9/2014)
  • Voucher 2014: επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας από 25 ως 29 ετώνπροκήρυξη (αίτηση συμμετοχής ως 15/9/2014)