Μεταπτυχιακές σπουδές

Το φροντιστήριο συνεργάζεται με το πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου και τον φορέα πιστοποίησης UNICERT για την προώθηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ).

Μια σύνοψη των προγραμμάτων είναι διαθέσιμη εδώ. Αναλυτικές πληροφορίες για τα προσφερόμενα προγράμματα, που πραγματοποιούνται δια ζώσης και εξ αποστάσεως, είναι διαθέσιμες εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.