Θέματα εξετάσεων 2023

 • 2-6-2023: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (θέματαλύσεις)
 • 6-6-2023: Αρχαία Ελληνικά (θέματα – λύσεις)
 • 6-6-2023: Μαθηματικά (θέματα – λύσεις)
 • 6-6-2023: Βιολογία (θέματα – λύσεις)
 • 8-6-2023: Λατινικά (θέματα – λύσεις)
 • 8-6-2023: Χημεία (θέματα – λύσεις)
 • 8-6-2023: Πληροφορική (θέματα – λύσεις)
 • 12-6-2023: Ιστορία (θέματα – λύσεις)
 • 12-6-2023: Φυσική (θέματα – λύσεις)
 • 12-6-2023: Οικονομία (θέματα – λύσεις)

Επαγγελματικά Λύκεια

 • 1-6-2023: Νέα Ελληνικά (θέματαλύσεις)
 • 3-6-2023: Μαθηματικά (θέματα – λύσεις)