Ανθρώπινο δυναμικό

Περισσότεροι από 90 εργαζόμενοι απασχολούνται στο φροντιστήριο.