Φιλοσοφία

Το σύνθημά μας «εδώ μαθαίνεις» αντανακλά τη δική μας διάθεση, φλόγα θα λέγαμε, για τη μετάδοση της γνώσης. Όλοι πρέπει να μαθαίνουν. Ιδιαίτερα αυτοί που νοιώθουν στην τρυφερή τους ηλικία την καταπίεση από την οικονομική κρίση και τις συνέπειές της σε όλους τους τομείς της κοινωνικής τους ζωής.

Έχουμε το ρεαλισμό να καταλαβαίνουμε μέχρι που μπορεί να φτάσει κάποιος μαθητής και να προσφέρουμε ανάλογα. Έχουμε την ευαισθησία να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα των μαθητών και να βοηθάμε όσο μπορούμε. Έχουμε τη δυνατότητα να προετοιμάζουμε τους μαθητές μας ώστε να πετυχαίνουν μεγάλες επιδόσεις. Μπορούμε γιατί τα τμήματά μας είναι ολιγομελή και το κυριότερο ομοιογενή στην απόδοσή τους.

Δεν στηρίζουμε την ύπαρξή μας στις αδυναμίες  των δημόσιων σχολείων. Η γνώση για αυτούς που θέλουν να την προσφέρουν και για αυτούς που θέλουν να την αποκτήσουν, δεν έχει κορυφή. Είμαστε υπέρ ενός δημόσιου ισχυρού και δωρεάν σχολείου για όλους τους μαθητές. Εμάς αυτό επαγγελματικά μας δυναμώνει και σαν εκπαιδευτικούς μας γεμίζει.