Πανελλαδικές

Για τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι διαθέσιμη μια αναλυτική ενότητα σελίδων, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πληροφορίες για το εξεταστικό σύστημα, τις βάσεις των σχολών, ένα πλήρες πανόραμα όλων των τμημάτων, στατιστικά στοιχεία και τα θέματα των εξετάσεων των προηγούμενων ετών.