Εξεταστικό σύστημα

Το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με έναρξη το σχολικό έτος 2015-2016 περιλαμβάνει 3 διαφορετικές κατευθύνσεις (ανθρωπιστικών σπουδών, θετικών σπουδών, σπουδών οικονομίας και πληροφορικής) που οδηγούν σε 4 επιστημονικά πεδία. Για την πιο αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το εξεταστικό σύστημα είναι διαθέσιμος οδηγός σπουδών για το Γενικό Λύκειο και οδηγός σπουδών για το Επαγγελματικό Λύκειο.