Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Από το 2007 το φροντιστήριο δραστηριοποιείται στην εκμάθηση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε βασικό και προχωρημένο επίπεδο με τις ανάλογες πιστοποιήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.