Υποστήριξη φοιτητών

Τα φροντιστήρια δραστηριοποιούνται και στον τομέα υποστήριξης φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΕΑΠ παρέχεται η δυνατότητα εξατομικευμένης διδασκαλίας, προσαρμοσμένης στις ανάγκες κάθε φοιτητή με στόχο την κάλυψη της προετοιμασίας του για εξετάσεις, αλλά και την υποστήριξή στην εκπόνηση εργασιών. Επιπλέον, παρέχουμε υποστήριξη και στην προετοιμασία για κατατακτήριες εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.