Δευτεροβάθμια

Εδώ είναι διαθέσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία των διαφόρων βαθμίδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εξηγούμε αναλυτικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα & τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου. Επιπλέον, περιγράφονται συνοπτικά τα προγράμματα σπουδών που διατίθενται από το φροντιστήριο.