Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Εκδόθηκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, που αναφέρεται στην υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες πρόσβασης και επιλογής των αποφοίτων ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην απόφαση αναφέρονται τα τμήματα που μπορεί να επιλέξει ο απόφοιτος κάθε τομέα. Επιπλέον, έχουν συμπεριληφθεί αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το εξεταστικό σύστημα.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Συνοπτικά στοιχεία και διευκρινήσεις παρατίθενται σε ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Posted in ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Εξεταστέα ύλη Γ’ τάξης ΓΕΛ 2019-2020

Εκδόθηκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας με την οποία καθορίζεται η διδακτέα-εξεταστέα ύλη της τελευταίας τάξης ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2019-2020. Για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα έχουν αναρτηθεί έγγραφα στα οποία γίνεται σύγκριση της ύλης του έτους 2018-2019 με το έτος 2019-2020.

Τα έγγραφα έχουν αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Posted in ΓΕΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Εξεταστέα ύλη Γ’ τάξης ΓΕΛ 2019-2020

Τμήματα ανά επιστημονικό πεδίο

Εκδόθηκε ΦΕΚ με την ένταξη σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων στα επιστημονικά πεδία. Στο ίδιο ΦΕΚ ορίζονται και τα τμήματα, που δεν ξεκινούν την εκπαιδευτική τους λειτουργία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το ΦΕΚ (1907/28-05-2019) είναι διαθέσιμο εδώ.

Posted in ΓΕΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Τμήματα ανά επιστημονικό πεδίο

Προκήρυξη αστυνομικών σχολών

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων.

Με βάση την προκήρυξη ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε τριακόσιους δέκα (310), ενώ ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε σαράντα (40). Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει μέχρι και την ώρα 15.00 της 5-6-2019.

Το σχετικό έγγραφο στο οποίο αναλύονται διάφορα επιμέρους ζητήματα (προσόντα υποψηφίων, δικαιολογητικά, προκαταρκτικές εξετάσεις κλπ) είναι διαθέσιμο εδώ.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Προκήρυξη αστυνομικών σχολών

Εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Εκδόθηκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την διαδικασία εισαγωγής στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα κωλύματα κατάταξης, οι κατηγορίες υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία καθορίζονται σε σχετική προκήρυξη. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Τρίτη 18-06-2019 έως και την Τρίτη 25-06-2019.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Αριθμός εισακτέων

Ανακοινώθηκε ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Αριθμός εισακτέων

Ρυθμίσεις για τα Επαγγελματικά Λύκεια

Εκδόθηκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, με την οποία γίνεται μια σύνοψη των ρυθμίσεων του νόμου 4610/2019, που σχετίζονται με τα Επαγγελματικά Λύκεια. Μεταξύ άλλων περιγράφεται το νέο καθεστώς για την εισαγωγή των αποφοίτων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ.

Posted in ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Ρυθμίσεις για τα Επαγγελματικά Λύκεια

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία ΤΕΦΑΑ

Εκδόθηκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, που θα διεξαχθούν από την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία ΤΕΦΑΑ

Προκήρυξη εισαγωγής στο Λιμενικό Σώμα

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στο Λιμενικό Σώμα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Στην προκήρυξη γίνεται αναφορά στον αριθμό εισακτέων, στην κατανομή & στα προσόντα των υποψηφίων, στη διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, στις προκαταρτικές εξετάσεις, καθώς και σε άλλα επιμέρους ζητήματα.

Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα λειτουργήσει από Δευτέρα, 6/5/2019 ως και Τετάρτη, 15/5/2019.

Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Προκήρυξη εισαγωγής στο Λιμενικό Σώμα

Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών

Εκδόθηκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την συμμετοχή στις πρακαταρτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών. Στην σχετική προκήρυξη περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για τις διαθέσιμες θέσεις, την επιλογή & τα προσόντα των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προκαταρτικές εξετάσεις & τις δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 20η Μαΐου 2019.

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Posted in ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές - Τριτοβάθμια | Comments Off on Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών