Προγράμματα σπουδών

Τα προγράμματα σπουδών που έχουμε δημιουργήσει, εστιάζουν καταρχήν στην πλήρη κάλυψη των αναγκών του σχολείου και των ενδοσχολικών εξετάσεων. Προφανώς ο ρόλος μας δεν εξαντλείται σε αυτό. Κύριο μέλημα μας είναι η σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών μας για τις πανελλήνιες εξετάσεις και αυτή ξεκινάει από την Α΄ Λυκείου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στα μαθήματα που θα εξεταστεί ο μαθητής μας στις εξετάσεις, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που επιλέγει.

Στοχεύουμε στα πιο κάτω:
Χτίσιμο στέρεων βάσεων στα βασικά μαθήματα με υποστήριξη από φυλλάδια ανά μάθημα και κεφάλαιο και με διαγωνίσματα ανά εκπαιδευτική ενότητα. Έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης και επαναλήψεις καθώς και διαγωνίσματα σε όλη την ύλη για να γίνει σωστά και εύκολα η αφομοίωσή της.
Δυνατότητα υποστήριξης σε δευτερεύοντα μαθήματα για όσους μαθητές το επιθυμούν, σε σταθερή βάση ή με έκτακτο χαρακτήρα.
Ιδιαίτερα μαθήματα σε πολύ προσιτές τιμές για κάλυψη κενών που έχουν δημιουργηθεί ή για κάλυψη αναγκών που προκύπτουν για διάφορους λόγους.
Υποστήριξη μέσω e-class για δευτερεύοντα μαθήματα που κάποιος μαθητής δεν παρακολουθεί ή που δεν διδάσκονται στο φροντιστήριο. Επίσης μέσω e-class δίνονται συμπληρωματικές ασκήσεις, θέματα και διαγωνίσματα για όσους μαθητές μας το επιθυμούν.
Ωρολόγια προγράμματα ευέλικτα χωρίς κενά και τέτοια κατανομή ωρών που να μη κουράζουν τους μαθητές και να τους δίνουν τη δυνατότητα για μελέτη στο σπίτι.

Τη χειμερινή περίοδο τα μαθήματα ξεκινούν κατά κανόνα την 1η Σεπτέμβρη και ολοκληρώνονται το Μάιο σε ημερομηνία που καθορίζεται σε συνάρτηση με το πρόγραμμα των σχολείων.

Για τους μαθητές που προάγονται στη Γ΄ Λυκείου είναι απαραίτητη η ένταξη των μαθητών σε θερινά τμήματα, οπότε υπάρχει και η χρονική δυνατότητα αύξησης των ωρών διδασκαλίας. Τα καλοκαιρινά μαθήματα ξεκινούν συνήθως στα μέσα Ιουνίου και ολοκληρώνονται περίπου στα τέλη Ιουλίου. Τα μαθήματα γίνονται τις πρωινές ώρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Για τις σημαντικότερες τάξεις τα προγράμματα είναι διαθέσιμα ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Γενικό Λύκειο

Επαγγελματικό Λύκειο

Ειδικά μαθήματα

Για τις υπόλοιπες τάξεις, αλλά και για άλλες ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες επικοινωνήστε μαζί μας.